GMP (Good Manufacturing Practices)

blank

GMP (Good Manufacturing Practices) – DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA predstavlja svetski priznat standard koji reguliše pravila proizvodnje hrane, lekova, suplemenata, kao i drugih proizvoda, među kojima se nalaze i kozmetički proizvodi. Hedera Vita je implementirala ovaj standard u svoj proizvodni proces (za kozmetiku: ISO 22716:2007), te zato poseduje adekvatan sertifikat.

Ovim tekstom, pokušaćemo da vam dočaramo zbog čega je GMP standard (kao i naša primena istog) od velike važnosti, kako za naše direktne klijente i korisnike proizvoda Hedera Vite, tako i za naše aktuelne i potencijalne partnere (uslužna proizvodnja); dakle – za našu kompaniju u celosti.

Kako kaže sama definicija: Uspeh preduzetništva u sferi kozmetike zavisi od njegovog kapaciteta da dosledno proizvodi učinkovite i bezbedne proizvode visokog kvaliteta; rezlutat svega ovoga treba da bude pospešivanje zadovoljstva samih klijenata.
Konkretno, GMP standard sadrži uputstva i preporuke za proizvođače kozmetike, koji se odnose na sve važne činioce proizvodnog procesa: opremu, prostorije, osoblje, nadzor laboratorija, nepredviđene događaje i eventualne rizike. 

Važno je naglasiti da Hedera Vita ne posmatra GMP standard kao komplikovanu „knjigu strogih pravila“, već kao pozitivan izvor informacija koje služe upravo za podizanje uspešnosti našeg poslovanja, ali i samog odnosa sa klijentima. Konačni cilj njegove primene jeste potpuno zadovoljstvo klijenata, što je oduvek primarna težnja naše kompanije.

Iz gore navedenog, može se zaključiti da je implementacija ovog standarda u proizvodne procese Hedera Vite bila posve logična, s obzirom na činjenicu da se načela poslovanja naše kompanije u potpunosti poklapaju sa principima koje donosi GMP. 

Tri osnovna načela GMP, kao i naše kompanije, jesu:

BEZBEDNOST – Za naš tim najvažniji su bezbednost i zdravlje naših klijenata. Primenjivanjem GMP standarda otklanjaju se rizici u vezi sa proizvodnim procesom (neželjena kontaminacija, kvarenje ili pogrešna upotreba sastojaka i proizvoda, itd.), što je garancija kvaliteta svakog od proizvoda koji izađe sa naše proizvodne trake.
DOSLEDNOST – Drugi princip se odnosi upravo na uspostavljanje proaktivne kontrole promenljivih činilaca proizvodnog procesa, kako bi sam ishod svakog puta bio dosledan i uspešan, odnosno – kako kvalitet proizvoda ne bi varirao. To se jasno prepoznaje na proizvodima Hedera Vite koji već dugi niz godina čuvaju nepromenjen kvalitet i jednak kozmetološki efekat. 
KVALITET – Ovaj segment GMP tiče se zadovoljenja propisanih standarda koji se odnose na proizvodnju kozmetičkih proizvoda (boja, miris, viskozitet, pH vrednost, i drugi.)

Bitno je dodati da se GMP stil poslovanja ne odnosi samo na pravne regulative, niti ga mi u našoj kompaniji tako doživljavamo. On utiče na sve aspekte poslovanja Hedera Vite, pa tako postaje garancija za vrhunski kvalitet kozmetičkih proizvoda, koji mi nastojimo da Vam obezbedimo. To su proizvodi kojima će naši klijenti biti potpuno zadovoljni i koje će zavoleti.

Zauzvrat, vi ćete nas nagraditi na najlepši način – poverenjem, odanošću našem brendu i prilikom da Hedera Vita bude deo vašeg sveukupnog zdravlja i lepote.

Update cookies preferences