Olgica Samoilović, direktor i osnivač Hedera Vita kompanije, dobitnica je godišnje nagrade IWEC- a, za koju je nominovana od strane Privredne komore Srbije.

blank

IWEC će i ove godine odati počast ženama koje su ostvarile najviše standard u sferi poslovanja i proširile svoje kompanije kroz njihov globalni doseg. Do sada je nagrađeno 460 preduzetnica iz celog sveta (iz 47 zemalja) koje predstavljaju sve industrijske sektore. I na ovogodišnjoj konferenciji biće nagrađene uspešne vlasnice biznisa, među kojima će se naći i žene iz različitih zemalja širom sveta, od kojih možemo spomenuti: Bangladeš, Indiju, Filipine, Bliski istok, Indoneziju, Severnu i Južnu Ameriku, Kinu i tri afričke zemlje.

Olgica Samoilović, direktor i osnivač Hedera Vita kompanije, dobitnica je godišnje nagrade IWEC- a, za koju je nominovana od strane Privredne komore Srbije.

Kao što se vidi, IWEC je ove godine u Madridu okupio žene preduzetnice i vlasnice preduzeća iz celog sveta. Učesnici će tokom konferencije imati priliku da kombinuju svoje znanje i spoje snage u jednoj osnaženoj mreži, kako bi udruženim naporima prevazišli sve dolazeće izazove i otkrili nove, neistražene poslovne mogućnosti. Današnji poslovni svet se sve brže razvija i kao takav neminovno zahteva liderstvo sa jasnom vizijom i detaljno razrađenom strategijom, koje je sposobno da brzo deluje i uoči nove mogućnosti onog trenutka kada se one pojave.

Ovogodišnja konferencija osmišljena je tako da odražava sve ove oblasti mogućnosti, dok istovremeno slavi nove talentovane dobitnike nagrada koji se pridružuju IWEC zajednici.

Nakon pandemije COVID-19, teškog perioda za sve ljude, pa tako i za preduzetnike širom planete, pojavio se jedan novi svet mogućnosti. Ove mogućnosti se javljaju u različitim sektorima, uzrokovane su nizom faktora, a posebno vođene globalizacijom i digitalizacijom, jer se na taj način stvaraju novi poslovni modeli i novi načini rada.

Slobodno možemo da tvrdimo da je žensko liderstvo ključno za razvoj pomenutih mogućnosti, kao i za njihovo pretvaranje u konkretnu vrednost.
Transformaciona moć ženskog liderstva je sama po sebi veliki resurs koji može i koji hoće uticati na ekonomiju i društvo u celosti.

Update cookies preferences