Nauka u službi lepote

Kozmetički proizvodi koji se koriste za čišćenje, ulepšavanje, parfemisanje tela ili rituale postoje od početka civilizacije, ali tek u dvadesetom veku dolazi do velikog napretka i raznolikosti proizvoda, njihovih funkcija, bezbednosti i zaštite potrošača.

U Americi pre 1938. godine kozmetički proizvodi nisu bili regulisani kao što je to bio slučaj sa lekovima, a kozmetologija je posmatrana kao način da se prodaju snovi, a ne postizanje stvarnih efekata i bezbednosti.

U Evropi su tek 1976. godine doneti zakoni kojima su članice Evropske unije regulisale kozmetičke proizvode. Od tada se na polju kozmetologije i kozmetičkih proizvoda sve menja. Na polju gde se hemija razvijala brže od biologije, identifikovane su nove sirovine i razvijene kako bi poboljšale efikasnost kozmetičkih proizvoda. Ipak, bezbednost proizvoda postala je glavna preokupacija kozmetičkih kompanija koje su morale da prilagode svoj pristup i razmotre sve dostupne informacije kako bi utvrdile bezbedno korišćenje proizvoda i odsustvo rizika za potrošače.

Ali konkurencija na tržištu još uvek podstiče proizvođače da obećaju više potrošačima i razviju kozmetičke proizvode bolje efikasnosti.

Ipak razvoj novih sastojaka nije uvek dovoljan da bi oni dospeli do mesta delovanja i ispoljili svoju aktivnost. Nosač (podloga) je veoma bitna za postizanje pravih efekata, i uloga formulatera je da iskombinuje prave sastojake sa pravim nosačem. Kozmetologija je zato postala posebna nauka, a kozmetolozi naučnici koji treba u potpunosti da shvate interakcije svojih proizvoda i sastojaka sa njihovim ciljnim mestima delovanja kako bi postigli obećane efekte. 

Danas je kozmetologija prava nauka koja se bazira na kombinaciji saznanja iz različitih oblasti: fizike, hemije, biologije, bioinženjeringa, dermatologije, mikrobiologije, toksikologije, statistike i mnogih drugih (1). 

Hedera Vita d.o.o. ima tim stručnjaka iz različitih oblasti koji sa velikom pažnjom, konstantno prate promene na polju kozmetičkih sastojaka i kozmetičkih proizvoda na svetskom tržištu, a posebno na tržištu Evrope kome i mi pripadamo. Imamo dobru saradnju sa velikim i svetski poznatim proizvođačima kozmetičkih sirovina koji se ističu svojim kvalitetom, ali i naučnim pristupom u ispitivanju efekata sirovina i njihove bezbednosti za potrošače. 

Izbor kvalitetnih, ispitanih sirovina, dobro poznavanje njihovih karakteristika i mogućih efekata predstavljaju jedan od veoma bitnih koraka u razvoju nove formulacije ili poboljšanju postojeće. Sledeći korak je odabir nosača koji će omogućiti sirovini ili kombinaciji sirovina da ispolje svoje efekte. 

S druge strane, karakteristike nosača velikim delom određuju i karakteristike proizvoda u pogledu senzornih osobina i onoga što potrošač očekuje u prvom dodiru sa proizvodom. Proizvod treba da bude prihvatjiv za potrošača u pogledu lakoće primene, osećaja koji ostavlja na koži, ali i boje, mirisa, teksture. 
 
Naši formulateri sa izuzetnim, raznovrsnim, dugogodišnjim praktičnim iskustvom i praćenjem razvoja inovatnih formulacija, kao i primenom novih pristupa prave magične spojeve sastojaka i nosača u laboratoriji uvek sa osnovnim ciljem da potrošač bude zadovoljan proizvodom, a proizvod kvalitetan i bezbedan.

U svakom segmentu razvoja formulacije bez obzira da li se radi o izboru sastojaka, njihovim koncentracijama, izboru nosača ili tipa ambalaže, obavlja se niz konsultacija sa proceniteljem bezbednosti sirovina i proizvoda, jer je bezbednost proizvoda ključna za njegovu dobru prihvatljivost od strane potrošača i dug opstanak na tržištu.
 
Razvoj formulacije novog proizvoda ili samo preformulacija postojećeg proizvoda uvek su praćeni i nizom testova kojima se potvrđuje stabilnost, efikasnost i senzorne karakteristike proizvoda. Samo formulacije koje prođu sve testove mogu preći na sledeći korak – izrada proizvoda u velikoj, neophodnoj i planiranoj količini. Tu se uključuje tim naših tehnologa sa izuzetnim znanjem i iskustvom u poznavanju uređaja i proizvodnih procesa koji obezbeđuju da proizvodnja kozmetičkog proizvoda protekne bez iznenađenja, a u skladu sa svim propisima standarda ISO 22716:2007 za dobru proizvođačku praksu kozmetičkih proizvoda (eng. Good Manufacturing Practices – GMP). 

Pripremljen, gotov kozmetički proizvod pre nego što stigne do potrošača, prolazi još jedan krug zahtevnih testova kojima se još jednom potvrđuje ukupan kvalitet proizvoda. Svi procesi kroz koje proizvod prolazi od početka do kraja beleže se i dokumentuju, a potom slažu u jedinstven dosije o kozmetičkom proizvodu (eng. Product Information File – PIF). Najzad, dolazimo do još jednog bitnog koraka – predstavljanja proizvoda potrošačima i njegovog reklamiranje. I u ovaj segment uključeni su iskusni stručnjaci, poznavaoci potrošačke psihologije, koji ispituju tržište, prate i registruju potrebe potrošača i ispituju rekacije potrošača na proizvode. Sve dobijene informacije koriste se na početku procesa, za stvaranje ideje i novog proizvoda, kao i na kraju za predstavljanje tog novog proizvoda potrošačima i sa tim se krug zatvara. 

Za nas je ipak najbolja reklama zadovoljan potrošač, koji sa osmehom potvrđuje da je od našeg proizvoda dobio sve ono što je i očekivao.

Reference:

1. Barel AO, Paye M, Maibach HI. (eds). Handbook of Cosmetic Science and Technology, 4th ed. USA: Taylor&Francis; 2014. p. 725.